Điểm tin RFA | Kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt quan chức lãnh đạo trung ương và địa phương

1.Cập nhật tin tù chính trị tuyệt thực ở Trại 6, Nghệ An)
2.Kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số quan chức lãnh đạo trung ương và địa phương

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

Related posts