Nhắn bạn Tô Lâm, có…. Câm mới…. lành!

Tô Lâm thân mến, Tớ giật thót người khi Công an nhân dân – cơ quan ngôn luận chỗ cậu – vừa mới ông ổng rằng: Cần hiểu đúng bản chất vụ Đường “Nhuệ”, Thái Bình (1). Không may là nếu chịu đọc, đọc xong, thiên hạ lại thấy bản chất của công an và chính quyền nhân dân hết sức tệ hại! Chống đỡ vụng về như thế thì… hỏng. Hỏng… hẳn Tô Lâm ạ! Các cậu lên án “thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị”…

Read More

Dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thực hiện cam kết trong quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ

Nhân dịp 45 năm Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Dân biểu Alan Lowenthal cùng một số Dân biểu Hoa Kỳ đệ trình Nghị quyết ghi nhận 45 năm biến cố lịch sử Sài Gòn bị thất thủ (Fall of Saigon), đồng thời gửi thư đến Chính quyền Việt Nam. Dân biểu Alan Lowenthal dành cho RFA một cuộc phỏng vấn ngắn xoay quanh thông tin vừa nêu. RFA: Thưa Dân biểu Alan Lowenthal, chúng tôi được biết ông cùng với hai vị Dân biểu Lou Correa và Harley Rouda,…

Read More

Hà Nội chi tiền hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Thủ đô Hà Nội vào ngày 30 tháng 4 bắt đầu phát tiền hỗ trợ cho nhửng đối tượng bị tác động bởi dịch COVID-19 tại địa phương này. Kinh phí cấp phát là từ gói 62 ngàn tỷ đồng mà chính phủ Việt Nam đồng ý cấp cho 6 nhóm thuộc diện bị tác động Theo thống kê liên ngành, số người cần được hỗ trợ tại thành phố Hà vào khoảng 1.447.000 người, với dự kiến kinh phí hỗ trợ là 3.500 tỷ đồng. Mỗi người thuộc diện…

Read More