Sắp xếp lại đơn vị hành chính: một việc làm khó khăn!

Bộ trưởng Nội Vụ Lê Vĩnh Tân dẫn số liệu tổng hợp từ 43 tỉnh, thành phố về công tác sắp xếp các đơn vị hành chính theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Cụ thể có 18 đơn vị hành chính cấp huyện được sắp xếp, giảm bớt 6 đơn vị. Tuy nhiên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp trong đợt này nhưng các địa phương đề nghị hoãn lại. Đối với cấp xã có hơn 1000 đơn vị được sắp xếp…

Read More

Tố cáo cán bộ tham nhũng do dân nêu ra có thực sự được lắng nghe?

Khi trả lời báo chí trong nước hôm 4 tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, để phát hiện những cán bộ tiêu cực, tha hóa, giàu nhanh bất thường, nhiều nhà, nhiều đất thì chỉ dựa vào bộ máy của đảng, nhà nước là chưa đủ, mà phải dựa vào ý kiến của nhân dân, hỏi dân là ra ngay. Trên thực tế, khi người dân tố cáo hay đưa ra phản…

Read More

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối lệnh đánh bắt tại Biển Đông của Trung Quốc

Hội Nghề Cá Việt Nam vào ngày 4 tháng 5 chính thức phản đối lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đưa ra kể từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 8 tại khu vực Biển Đông. Theo tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam thì Hội Nghề Cá trong ngày thứ hai, ngày 4 tháng 5 có văn bản gửi Văn Phòng Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối Ngoại Trung ương của đảng cộng sản Việt Nam.…

Read More