Nhà văn Nguyễn Thanh Việt được chọn vào hội đồng giám khảo giải Pulitzer

Giải Pulitzer là giải thưởng hàng năm của Đại Học Columbia trao cho những tác phẩm được xem là có giá trị nhất trong lãnh vực báo chí, văn học. Hội đồng giám khảo giải Pulitzer hôm 8/9/2020 cho biết, đã chọn Nhà văn Nguyễn Thanh Việt vào hội đồng. Như vậy, Nha văn Nguyễn Thanh Việt, là người Mỹ gốc Châu Á đầu tiên trong hội đồng. Năm 2016, ông đã nhận giải Pulitzer cho tiểu thuyết đầu tlafay, The Sympathizer, dịch tiếng Việt là Cảm tình viên. Ông…

Read More