Đại hội 13: ‘Dân giám sát, dân thụ hưởng’ được nói là điểm mới!

Đảng cộng sản Việt Nam vẫn sử dụng các văn kiện, nghị quyết như một phương thức, trong đó thể hiện quan điểm đường lối, chính sách lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Toàn bộ dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 đã được công bố hôm 20/10 để lấy ý kiến nhân dân. Tài liệu này được cho là  có một số “điểm mới”, trong đó phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đã có trước…

Read More

Cao trào “trưởng thôn ăn tiền lũ của người dân”

“Trước đây, hộ bà Hoàng Thị Phước, thôn Trung Minh thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Quảng Châu. Nhà chỉ có vài sào ruộng, chồng mất sớm, một mình phải gồng gánh nuôi 4 đứa con nên gia đình bà Phước nhiều năm thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Vì nghèo, toàn bộ các con của bà Phước đều học xong cấp 3 là nghỉ học để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên, do cơ hội việc làm ở địa phương không nhiều, Đàm Quang Tính (con…

Read More