Giảm trường công tăng trường tư: biểu hiện gì của giáo dục Việt Nam?

Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên 1.100 trường công lập đã đóng cửa trong năm học 2019-2020. Trong đó, trường công ở bậc tiểu học giảm mạnh nhất với gần 900 trường, bậc mầm non giảm hơn 200 trường, còn lại là bậc trung học cơ sở. Riêng bậc trung học phổ thông vẫn giữ nguyên số trường công lập như năm học trước. Trong khi đó, các trường hệ ngoài công lập lại tăng hơn 200 trường ở cả bậc mầm non;…

Read More