Pháp xử tù cựu tổng thống do tham nhũng, liệu Việt Nam có thể làm như Pháp?

Cựu Tổng thống Pháp đi tù vì tham nhũng Một tòa án tiểu hình tại Pháp vào ngày 1/3, tuyên án phạt ba năm tù, trong đó có một năm tù giam đối với cựu Tổng thống Nicolas Sakozy. Ông Nicolas Sakozy bị khép tội “lợi dụng cương vị của cựu tổng thống và các quan hệ chính trị, ngoại giao mà ông có được trong thời gian cầm quyền”để mua chuộc một thẩm phán nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân. Hội đồng thẩm phán cho đó là hành…

Read More