Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý một cục trưởng thuộc Bộ Lao động

Thanh tra Chính phủ Việt Nam vào ngày 4/3 kiến nghị xử lý nghiêm đối với một Cục trưởng Cục quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) giai đoạn 2012-2016.Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin dẫn kết luận thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố bao gồm tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hưng yên và Hải Dương.Theo Thanh tra Chính phủ, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước chưa thực sự quan tâm đúng…

Read More