Kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược?

Không tổ chức rầm rộ Kể từ năm 1975, cứ vào dịp 30 tháng 4 hàng năm, Nhà nước Việt Nam luôn tổ chức những buổi lễ ăn mừng được gọi là ‘chiến thắng’, ‘giải phóng miền Nam’ của quân Bắc Việt. Họ gọi những người lính và chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam là ‘ngụy quân – ngụy quyền’. Theo nhận xét của nhiều người thì năm nay không diễn ra những sự kiện ‘ăn mừng’ rầm rộ như mọi năm vì nhiều lý do. Từ…

Read More

Tái gia tăng ảnh hưởng của quân đội trong chính trị Việt Nam

Trả lời cuộc phỏng vấn với RFA, trước hết tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích vị thế Quân Đội Nhân Dân Việt Nam từ 2001 cho đến Đại Hội XIII năm 2021:  TS Lê Hồng Hiệp: Thực tế, Quân Đội Nhân Dân đã đóng một vai trò quan trọng trong môi trường chính trị Việt Nam, không những hiện tại mà từ trước tới nay, kể từ khi Đảng Cộng sản (ĐCS) lên nắm quyền. Trong lịch sử, từ năm 1945 và qua các kỳ Đại hội khác nhau…

Read More