DN dệt may Việt Nam và quốc tế yêu cầu nhãn hàng hành xử công bằng & có trách nhiệm

Hiệp hội dệt may của 9 quốc gia châu Á, Trung Đông và Bắc Phi trong đó có Việt Nam đang có những bước đi kiên quyết nhằm xóa bỏ sự bất bình đẳng trong quan hệ với nhiều nhãn hàng và nhà bán lẻ thời trang châu Âu và Mỹ – những vị thượng đế đang được xem là lạm dụng quyền của người mua và dồn gánh nặng của đại dịch COVID lên vai các nhà cung ứng và người lao động ở các quốc gia đang phát…

Read More