Quan hệ Việt – Mỹ: Sức mạnh của niềm tin

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Hà Kim Ngọc, trong một buổi nói chuyện trực tuyến gần đây với giảng viên và sinh viên Đại học Virginia, Hoa Kỳ khẳng định rằng hầu như không có một lĩnh vực chiến lược quan trọng nào mà Mỹ và Việt Nam không thể hợp tác. Trước đó, ông Daniel Kritenbrink, người đồng nhiệm của ông tại Việt Nam cũng từng tuyên bố: Trong quan hệ Việt – Mỹ “chỉ có bầu trời là giới hạn”. Vì sao hai vị đại sứ của…

Read More