Công bằng và nhân ái XHCN trong cuộc chiến vắc-xin COVID 19 ở Việt Nam

Ngày 9-6, trong khi cả nước oằn mình trong đại dịch, dân nghèo trắng tay thất nghiệp vì giãn cách xã hội, nông dân không còn nước mắt để khóc vì khoai lang, xoài, sầu riêng, thanh long … thêm một lần được mùa mất giá thì bộ máy tuyên truyền của đảng đã hồ hởi tán dương bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư…

Read More