Học bổng của Hoa Kỳ giúp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng nông sản

Hàng năm, Sở Nông nghiệp Nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mời từ hai đến bốn nghiên cứu sinh từ Việt Nam đến Hoa Kỳ thông qua hai chương trình học bổng Cochran Fellowship và Borlaug Fellowship, do Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ. Giang Nguyễn có cuộc trao đổi với bà Sarah Gilleski, hiện làm việc tại Hà Nội, về hai chương trình này. Bà là Tùy viên Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp Nước ngoài.   Giang Nguyễn: Chào bà Sarah Gilleski. Trước tiên xin bà cho…

Read More

Câu chữ mơ hồ lại xuất hiện trong văn bản Nhà nước

Định tính hay định lượng? Sự việc mới đây nhất xảy ra hôm 23 tháng sáu năm 2021, khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 758/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Mục đích Bộ quy tắc này được cho là nhằm nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của…

Read More