Nạn buôn người tại Việt Nam vẫn tiếp diễn giữa đại dịch COVID-19

Nguy cơ bị trở thành nạn nhân buôn người của những thành viên các cộng đồng vốn dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Việt Nam gia tăng vào khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế khu vực và kế sinh nhai của người dân. Báo cáo về tình trạng buôn người thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào tháng đầu 7/2021 ghi nhận “đại dịch COVID-19 là một khủng hoảng y tế với những hậu quả chưa từng có…

Read More

Tôi là ca sĩ chính

Bộ Văn hoá Trung Quốc đang dự thảo các quy định mới để khiến các quán karaoke phải chịu trách nhiệm phát hiện và xoá bỏ các bài hát bị Đảng  Cộng sản cấm, đảm bảo rằng chỉ những bài hát “lành mạnh” và “cổ vũ cho năng lượng tích cực” được hát khắp cả nước. Các cơ sở được yêu cầu phải xoá các bài karaoke bị cấm trong danh sách đen bị trung ương kiểm soát sẽ được xem xét bởi một ban chuyên gia thẩm định nhạc…

Read More