Tính thời cơ trong bang giao Việt – Mỹ “hậu Harris”

Vấn đề cấp bách sau chuyến thăm của bà Phó Tổng thống Harris (PTT) là hiện thực hoá “Chương trình thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ”. Thúc đẩy “cái đà”, nói chữ là “động lực” (momentum) trong quan hệ Mỹ –  Việt, là bứt phá để Việt Nam có thể mạnh lên, trước hết là về kinh tế. Tuyên bố ngày 29/8 của Bắc Kinh liên quan đến “đường lưỡi bò”, cũng như cuộc “giải phẫu” về lập trường của Trung Quốc, nhân tố cản…

Read More

Việt Nam chủ trương sống chung với dịch hay sống chung với vi-rút COVID-19?

Chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 với hơn 1.000 xã, phường, thị trấn tại 20 địa phương vào sáng 29/8 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một phát biểu đáng lưu ý:  “Chúng ta đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp.”[1] Đây là lần đầu tiên, một cách…

Read More