Các lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam đã làm gì để bị kỷ luật?

Tầm quan trọng của Cảnh sát biển Gần đây, người sử dụng điện thoại đi động ở Việt Nam hay nhận được tin nhắn với nội dung: “Tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Cảnh sát biển Việt Nam” tại địa chỉ… là góp phần bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.” Điều này cho thấy chính quyền Việt Nam đang thể hiện sự tuyên truyền mạnh mẽ cho lực lượng này. Với tầm quan trọng của biển và đại dương hiện nay,…

Read More