Chính “giai cấp mới” góp phần kết liễu chế độ toàn trị

Nói dối thành thần Không thể đổ lỗi cho việc Việt Nam “thất thủ” trước COVID Vũ Hán là do ý thức người dân. Hoàn toàn không phải như vậy! Khi dịch bắt đầu lan ra, theo lệnh trên, các địa phương náo nức thi đua tóm F0, từ F0 tóm F1, F2, thậm chí F3,… cách ly, cách ly và cách ly. Ầm ầm cách ly, tập trung vào hết, có chỗ cách ly tốt còn OK, nhiều chỗ nhét cả chục người, vài chục người vào một phòng…

Read More