Minh chứng “Đạo đức nhà giáo”: Vô ích vì có thể mua được?

Sau một thời gian ngắn tạm ngưng việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, năm học mới 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại yêu cầu tiếp tục đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cập nhật minh chứng “Đạo đức nhà giáo” lên phần mềm trực tuyến TEMIS.  TEMIS là hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng…

Read More

Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XV có thể bị rút ngắn vì dịch COVID-19

Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XV của Việt Nam khai mạc ngày 20/10 có thể bị rút ngắn nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại. Truyền thông Nhà nước loan tin ngày 19/10. Theo dự kiến, kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XV bắt đầu từ ngày 20/10 và kết thúc vào ngày 13/11 với hai hình thức trực tuyến và tập trung. Trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, Quốc hội Việt Nam sẽ chỉ họp trực tuyến và…

Read More