Các gói hỗ trợ COVID-19 có“đúng hướng, hiệu quả” như báo cáo?

Đối với câu hỏi tại Quốc hội về các gói hỗ trợ người dân do dịch COVID-19, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói: “Sau bốn tháng, tôi có thể nói rằng trong các chính sách của chúng ta thực hiện còn điều này điều kia, nhưng cơ bản tôi xin nói là cái chính sách này đang đi đúng hướng và hiệu quả và được dư luận xã hội cũng như người thụ hưởng đồng ý. Tôi thấy được điều này… Hiện nay trong tổng số ngân sách Nhà nước,…

Read More