Đạo Cao Đài ở Việt Nam: nhiều thách thức, ít triển vọng?

Hội nghị về Tự do Tôn giáo và Niềm tin tại khu vực Đông Nam Á là một sự kiện thường niên, được Uỷ ban Cứu người Vượt biển (BPSOS) và một số tổ chức phi chính phủ (NGOs) ở Hoa Kỳ khởi xướng từ năm 2015.  Hội nghị lần thứ VII năm nay diễn ra trong hai ngày 29 và 30/11 qua hình thức trực tuyến với chủ đề” Đạo Cao Đài ở Việt Nam: thách thức và triển vọng”.   Chia rẽ, đàn áp và đe doạ Lên tiếng trong tư cách…

Read More