Sứ mệnh

Đài Á Châu Tự Do hoạt động dưới sự giám sát của Quốc hội Mỹ nhằm loan đi các tin tức nội địa không bị kiểm duyệt ở Trung Quốc, Tây Tạng, Bắc Hàn (Triều Tiên), Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện và các nơi khác ở Châu Á – những nơi có môi trường truyền thông nghèo nàn và có rất ít sự bảo vệ đối với quyền tự do phát biểu. Tất cả các chương trình phát thanh được thực hiện bằng tiếng địa phương bao gồm tiếng…

Read More