Thích Tuệ Hải – thượng tọa, trụ trì, “bậc chân tu thần y” chữa tiệt nọc từ HIV đến COVID

Năm 2020 sang 2021, bắt đầu từ một vụ lừa tiền, thần y Võ Hoàng Yên bị bà trùm live stream Nguyễn Phương Hằng tố giác hết đêm này đến đêm khác. Mãi sau đó khá lâu, nội dung chính mới chuyển sang việc ông Yên quảng cáo chữa bại liệt, câm điếc bẩm sinh, bại não… chỉ bằng cách bấm huyệt, vỗ vào đầu, tai và… giật lưỡi. Có người bị ông giật khiến lưỡi và họng sưng vù cả tuần, vẫn không nói được câu nào. Ông Yên…

Read More

Sách giáo khoa với ma trận ‘lợi ích nhóm’ của quan chức giáo dục?

Thanh tra Chính phủ mới đây cho rằng có dấu hiệu ‘lợi ích nhóm’ trong xuất bản sách giáo khoa nên đã chuyển Bộ Công an điều tra. Một trong hai nội dung được Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an theo truyền thông nhà nước, là Bộ Giáo dục – Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục có dấu hiệu ‘lợi ích nhóm’ trong in, phát hành sách bài tập. Nội dung thứ hai kiến nghị điều tra là công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp…

Read More

Nhìn lại Việt Nam năm 2022

Năm 2022 là một năm có nhiều sự kiện, hiện tượng hấp dẫn trong kinh tế chính trị Việt Nam. Những gì đã trải qua năm 2022 sẽ tạo một cái đà, một quán tính dẫn hướng đi cho Việt Nam trong năm tới. RFA tổng kết những sự kiện, hiện tượng quan trọng nhất của năm 2022. Chúng tôi chọn sự kiện nào là “quan trọng” với tiêu chí là sự kiện đó phải làm bộ lộ rõ nhất những vấn đề của Việt Nam, cả tích cực và…

Read More