Thanh tra việc mua kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP HCM

Chính phủ Hà Nội chỉ đạo Thanh tra cấp trung ương tập trung thanh tra việc mua kit xét nghiệm COVID-19 tại ba nơi gồm Bộ Y tế, thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đưa ra tại Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ năm 2022 của ngành thanh tra Việt Nam và được truyền thông Nhà nước loan đi trong cùng ngày. Vào ngày 7/1 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam thông báo Công ty Cổ…

Read More