Bộ Y tế VN và các bệnh viện trực thuộc có nhiều sai phạm

Tại Bộ Y tế Việt Nam có dấu hiệu các nhóm lợi dụng nhúng tay vào việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bên cạnh đó tại nhiều bệnh viện cũng bị phát hiện nhiều sai phạm trong mua sắm đấu thầu trang thiết bị chuyên dụng. Truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 27/1 dẫn kết luận của Thanh Tra Chính phủ Hà Nội như vừa nêu trong thông báo việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị và vật tư…

Read More