Làm sao giảm tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục?

Đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát tại Việt Nam từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2021 khiến ngành giáo dục buộc phải cho học sinh học online – theo giải pháp chung của các quốc gia bị đại dịch hoành hành trước đó. Dù thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện học trực tuyến, nhưng hàng triệu học sinh vẫn không có thiết bị…

Read More