Lịch sử có thể là một môn đắt hàng trong năm năm tới?

Vấn đề thí sinh quan tâm không phải là cơ hội trúng tuyển mà là cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, ngành Khoa học- Xã hội-Nhân văn, Báo Chí, Ngôn Ngữ, đặc biệt môn Lịch Sử, sẽ chiếm ưu thế trong năm năm tới… là kết quả từ buổi tư vấn trực tuyến trên báo Tuổi Trẻ tuần trước. Các bộ môn được chú ý trước mùa tuyền sinh 2022, và những năm tiếp đó nữa, là khối Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm Ngôn Ngữ,…

Read More