Chống tham nhũng kiểu cụ Tổng khéo quá, tỉa nhánh cho cây sum suê hơn!

Dưới đây là thành tựu về chống tham nhũng trong năm 2021 do chính Trưởng Ban chỉ đạo chống tham nhũng đồng thời là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết vào cuối tháng một năm 2022 vừa qua: -Bảy hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó có Hội nghị về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  -Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và…

Read More

Tại sao Hà Nội không cho dạy lịch sử về chiến tranh 1979?

Trước sự phản đối dai dẳng của người dân, Việt Nam miễn cưỡng đưa một ít thông tin về cuộc xung đột năm 1979 vào sách giáo khoa lịch sử, sau khi đã im lặng kéo dài hàng chục năm. Ở Việt Nam, kỳ thi tại các trường trung học thường rơi vào cuối tháng Giêng, một vài tuần trước khi kỷ niệm chiến tranh Trung-Việt, hay còn gọi là Chiến tranh biên giới trong tiếng Việt. Vì vậy, cuối học kỳ “sẽ là thời điểm hoàn hảo để suy…

Read More