Bài toán giá và lương bao giờ giải được?

Trong phiên họp với Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào chiều 28/3, Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam đề nghị tăng tiền lương tối thiểu cho người lao động, bắt đầu từ ngày 1/7/2022. Một số người lao động ở TPHCM cho rằng thay vì tăng lương tối thiểu thì chính phủ nên nghiên cứu giảm bớt gánh nặng thuế, phí cho người dân. Theo lập luận của Tổng LĐLĐ, người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh…

Read More

Thấy gì đằng sau thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine?

“Đừng thấy đỏ mà tưởng chín”. Việt Nam không còn cách lựa chọn nào khác, đành phải làm ngơ để giáo dân và người dân tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Chính quyền thực sự thấy khó xử trước việc phải chỉ thị cho Bộ Ngoại giao nói một đằng làm một nẻo. Chính quyền Việt Nam chẳng hứng thú gì trước tấm gương của nhân dân Ukraine chiến đấu vì dân chủ và tự do của Tổ quốc mình và cho cả các dân…

Read More