Các bệnh viện xin thôi “Tự chủ toàn diện” – Cảnh báo thất bại chính sách

Hai trong số bốn bệnh viện công (BV) của Bộ Y Tế thực hiện thí điểm “tự chủ toàn diện” theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 15/9/2019 của Chính phủ. Thế nhưng gần đây các BV này đã xin thôi tự chủ. Đây là lời cảnh báo sự thất bại chính sách. Chính sách “nửa vời” Nghị quyết 33 nêu trên được xây dựng dựa trên Nghị định 60/2021/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nghĩa là tự chủ theo nhóm 2, nghĩa…

Read More

Thêm người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc được giao về nước

Hai mươi sáu công dân trong nước sang Campuchia làm việc, vào sáng ngày 1/9, được phía Việt Nam tiếp nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên do cơ quan chức năng Xứ Chùa Tháp giao lại. Tin do truyền thông Nhà nước loan đi dẫn nguồn từ Trung tá Trần Hòa Hiệp – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, về việc tiếp nhận 26 công dân như vừa nêu. Cụ thể, trong tổng số 26 người do phía Campuchia bàn giao có 11…

Read More