Đề xuất chia tách, hình thành một số vùng tại Việt Nam

Chính phủ Hà Nội đề ra một số kế hoạch chia tách địa phương trong phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030 để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Theo truyền thông trong nước, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về phương án phân vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ 2 phương án phân vùng giai đoạn 2021 – 2030.

Phương án 1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, phân thành 7 vùng, gồm: Đông Bắc (7 tỉnh); Tây Bắc (7 tỉnh); Đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh/thành phố); Bắc Trung Bộ (5 tỉnh); Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); Đông Nam Bộ (8 tỉnh/thành phố) và Đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh/thành phố).

Phương án 2 là theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trong đó phân thành 7 vùng trên cơ sở phân vùng giai đoạn 2011-2020 hiện nay (6 vùng) và tách Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thành 2 vùng: Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Phương án này cũng đưa ra việc mở rộng Vùng đồng bằng sông Hồng thêm các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang để hình thành Vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Theo giải thích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc tách Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thành hai Vùng là do vùng này hiện quá dài, do đó các hoạt động giao lưu, kết nối bị hạn chế; vùng có diện tích quá lớn, trải qua nhiều vùng văn hóa, lịch sử và con người rất khác nhau; có sự khác biệt đặc trưng về khí hậu tiết giữa hai phần Nam và Bắc đèo Hải Vân, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế – xã hội.

Ba tỉnh Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng được đề nghị nhập vào vùng đông nam bộ; bốn tỉnh Tây Nguyên còn lại gộp với 9 tỉnh miền Trung thành vùng Nam Trung bộ.

Related posts