Giọt Lệ Đài Trang | Sáng tác: Châu Kỳ | Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng – Một thời để nhớ, để yêu

Giọt Lệ Đài Trang | Sáng tác: Châu Kỳ | Trình bày: Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng – Một thời để nhớ, để yêu

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

Download nhạc audio của SBTN Music, quý vị có thể vào itunes music để mua
http://itunes.apple.com/album/id1461523727?ls=1&app=itunes

#NhacVang #GiotLeDaiTrang #HuynhPhiTien

Related posts