Không ký hợp đồng gạo dự trữ lần trước, vẫn trúng thầu lần này

Nhiều doanh nghiệp từng không ký hợp đồng gạo dự trữ quốc gia sau khi trúng thầu hồi tháng 3/2020 lại tiếp tục trúng thầu trong lần đấu thầu này.

Hôm 18/5, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia vừa mở thầu đợt 2 vào ngày 12/5 cho thấy tình trạng vừa nêu.

Kết quả nêu rõ tại khu vực Nam Tây Nguyên, Công ty cổ phần thực phẩm thiên nhiên King Green trúng gói thầu số 1 cung cấp 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia; Công ty TNHH Phát Tài trúng các gói thầu số 2, 3 và 4 cung cấp 2.800 tấn gạo dự trữ quốc gia.

Cả hai công ty trên nhập gạo vào kho dự trữ của Chi cục dự trữ Nhà nước Đắk Lắk.

Công ty cổ phần Mỹ Tường trúng thầu gói thầu số 5, cung cấp 1.000 tấn gạo; Công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh trúng gói thầu số 6 cung cấp 900 tấn gạo.

Hai công ty này sẽ nhập gạo vào kho dự trữ thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước Lâm Đồng.

Trong đợt đấu thầu 1 vào tháng 3/2020, Công ty TNHH Phát Tài đã từ chối ký hợp đồng với gần 18.000 tấn gạo nhưng vẫn trúng thầu đầu thầu đợt 2. Tương tự, Công ty Lương thực Hà Tĩnh đã từ chối ký hợp đồng 17.855 tấn gạo ở đợt 1 và vẫn trúng thầu đợt 2.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên yêu cầu các doanh nghiệp trên phải thực hiện hợp đồng thông qua việc ký kết, chậm nhất vào ngày 20/5/2020 đối với gói thầu từ số 1 đến 5. Riêng gói thầu số 6 phải ký hợp đồng chậm nhất vào ngày 21/5/2020.

Ngoài ra, tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực phải thực hiện, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 3/6/2020.

Related posts