Lương tối thiểu sẽ không tăng năm 2021

Hội đồng tiền lương quốc gia Việt Nam hôm 5/8 đã quyết định không tăng lương tối thiểu năm 2021. Lý do được đưa ra vì dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng lên nền kinh tế.

Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn lời ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội Việt Nam, rằng Hội đồng đưa ra hai phương án bao gồm việc không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 và chưa áp dụng việc tính lương tối thiểu theo giờ.

9/13 phiếu đồng thuận không tăng lương tối thiểu vùng. Đoàn đàm phán Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã không tham gia bỏ phiếu.

Theo truyền thông trong nước, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban Quan hệ lao động, cho rằng ở thời điềm này tạm chấp nhận không tăng lương tối thiểu, nhưng đến đầu quý I hoặc II năm 2021, cần xem xét lại, đặc biệt khi Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ năm 2021.

Còn đại diện Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì quan niệm rằng việc không điều chỉnh lương tối thiểu sẽ bảo đảm cho doanh nghiệp có cơ hội hồi phục.

Theo qui định, lương tối thiểu vùng I, (bao gồm khu vực thành phố, đô thị) là 4.420.000 đồng/người/tháng, vùng II (bao gồm khu vực huyện và thị xã của nhiều tỉnh) là 3.920.000 đồng/tháng, và trên vùng III là 3.430.000 đồng. Trong khi ở vùng IV (những vùng đặc biệt khó khăn) là 3.070.000 đồng.

Tại Việt Nam, vào năm 2020 mức lương tối thiểu vùng được nói đã tăng 5,5% so với năm 2019.

Related posts