Nhà báo và An ninh

Nhà báo là người làm công việc loan tải thông tin và cung cấp sự thật đằng sau những gì đang xảy ra trong xã hội. Những người làm báo sắc sảo hoặc già dặn (không phải về tuổi tác) còn có khả năng giải thích-mà họ xem là trách nhiệm của mình-về những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Sứ mệnh của báo chí là cung cấp những góc nhìn tiệm cận sự thật nhất về một thông tin hay sự kiện. Thông tin đúng sự thật giúp…

Read More

Mô hình ‘Thị trưởng’ chỉ là hình thức nếu thể chế không thay đổi

Bộ Nội vụ vừa đề xuất áp dụng  mô hình tòa thị chính, thị trưởng ở một đô thị tại Việt Nam. Bộ Nội vụ đưa ra đề xuất vừa nêu tại Hội nghị đô thị toàn quốc, phổ biến về ‘Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045’. Theo Bộ Nội vụ, cơ chế vận hành bộ máy hành chính đô thị tại Việt Nam hiện bị cắt khúc theo từng cấp trong nội…

Read More