Bổ sung chế tài xử lý hành vi bị cho là xúc phạm đảng kỳ: trước hết cần xây dựng luật về Đảng!

Trong buổi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội diễn ra sáng 22/10, Đại biểu Quốc hội tỉnh Kontum Tô Văn Tám đề nghị bổ sung chế tài xử lý hành vi xúc phạm Đảng kỳ để đảm bảo tính răn đe. Theo báo Nhà nước, nguyên nhân được Tô Văn Tám cho hay “Đảng kỳ, Quốc kỳ là những biểu tượng thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, trên thực tế có những…

Read More