Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020 đi về đâu?

Ngoại ngữ là cách đầu tư cho thanh niên, sinh viên trong môi trường hội nhập, nhưng Đề Án Ngoại Ngữ Quốc Gia của Bộ Giáo Dục Đào Tạo từ năm 2009 xem ra không tới đích khi điểm thi Anh văn năm nay vẫn thấp nhất so với các môn học khác. Năm 2009 Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam đề xuất một chương trình 10.000 tỷ Đồng là Đề Án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020, mục tiêu được nêu rõ “ Đến năm 2020 đa số thanh…

Read More

Liệu Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc?

Ngày 24/9 vừa qua, trong bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư, Chủ tịch nước trong kỳ họp thứ 75 của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, ông ta có nhắc “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và giải quyết các tranh chấp và khác biệt thông qua các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý.” Đây là lần đầu tiên…

Read More