Nhìn lại quan hệ Việt Nam-Bắc Hàn

Buổi hội thảo qua mạng được Trung Tâm East-West của Hoa Kỳ tổ chức hôm 23 tháng 6 với chủ đề “Bắc Triều Tiên và Việt Nam, hai đồng chí ở xa nhau”. Đây là buổi hội đàm thứ ba trong chuỗi sinh hoạt của trung tâm này cùng với Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên tại Washington nhằm tìm hiểu về vai trò của Bắc Hàn trên trường thế giới. Ông Vũ Xuân Khang là ứng cử viên tiến sĩ chính trị học tại Boston College ở…

Read More