Đà Nẵng chống COVID-19 bằng cách phân vùng theo màu: Dân than “quá rối”!

Phân vùng để kiểm soát dịch Chính sách phong tỏa tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam đã chính thức được dỡ bỏ kể từ 8h ngày 5/9/2021, thay vào đó, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp chống dịch theo Quyết định số 2905 được UBND TP Đà Nẵng ban hành vào ngày 3/9 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, Đà Nẵng sẽ phân vùng dựa theo cấp độ nguy cơ của dịch COVID-19, tương ứng với “cấp độ nguy cơ rất cao…

Read More