Dự án Cát Linh – Hà Đông cần công khai hợp đồng để qui trách nhiệm đội phí!

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông do bị kéo dài đã làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát lên thêm 7,8 triệu USD. Chi phí tăng thêm vừa nói được Bộ Giao thông- Vận tải (GTVT) nêu lên tại văn bản trả lời Bộ Tài chính về việc sửa đổi chi tiết trong hiệp định vay bổ sung cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội. Trước đó, Bộ GT-VT đã có văn bản đề…

Read More

‘Thẻ xanh, thẻ vàng’: biến tướng giấy đi đường mùa dịch COVID-19?

TP.HCM dự kiến áp dụng ‘thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19’ để kiểm soát mức độ tham gia xã hội của người dân, doanh nghiệp trong mở cửa, phục hồi kinh tế. Thẻ xanh sẽ cấp cho người đã khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ hai mũi vắc xin dưới 65 tuổi, không bệnh nền; người đã khỏi bệnh hoặc người đã tiêm đủ hai mũi vắc xin  trên 65 tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Thẻ vàng được cấp cho người tiêm một mũi vắc xin. Các chuyên…

Read More