Đằng sau việc trì hoãn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN

Đến nay chưa có thông tin chính thức về việc ASEAN dời cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo các nước trong khối với Tổng thống Mỹ Joe Biden cho tới lúc nào. Trong khi sức ép về an ninh quốc tế ở cả trời Á lẫn trời Âu, dưới hiệu ứng của cuộc chiến tranh tàn khốc đang diễn ra ở Ukraine, ngày một gia tăng. Tuyên bố dưới cái bóng Trung Quốc Không theo thuyết âm mưu, nhưng nên nhìn nhận khách quan và tìm hiểu xem tại…

Read More