Vi phạm của loạt tướng, tá Cảnh Sát Biển ‘gây hậu quả rất nghiêm trọng’ sao không khởi tố?

Trong thông cáo ngày 30/9, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam (UBKT) cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển VN nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra- giám sát để Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các qui định của Đảng và nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư,…

Read More

Quốc hội VN chi thêm hơn 14 ngàn tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam vừa ban hành nghị quyết chi hơn 14 ngàn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. VOV đưa tin hôm 30 tháng 9 năm 2021 như vừa nêu. Cụ thể, Quốc hội quyết định sẽ chị 14.620 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến đến từ việc cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm nay. Trong đó, 7.420 tỷ đồng đến từ nguồn cắt giảm kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia,…

Read More