Có nên đưa ‘dạy thêm’ vào mục kinh doanh có điều kiện?

Khi trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội sáng ngày 11/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Kim Sơn đã đưa ra đề nghị đưa ‘dạy thêm’ vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện… khi nhiều vấn đề nóng của ngành giáo dục bị nêu lên như thực trạng dạy thêm, học thêm; chất lượng sách giáo khoa; học sinh thiếu thiết bị học tập… Các Đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề dạy thêm học thêm dù bị nghiêm…

Read More