Thực tế cán bộ đảng viên CSVN ‘lười và ngại học lý luận chính trị’

“Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị”… theo Ban Tuyên giáo Trung ương, là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã chỉ ra. Do đó, phải khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Trung ương còn dẫn Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho…

Read More