“Văn hoá từ chức”- Không khả thi, vì sao?

Thiếu văn hoá tự giác… Ông Nguyễn Tiến Dĩnh – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khi trả lời báo chí nhà nước hôm 29/11 cho rằng, văn hóa có vai trò hết sức quan trọng đối với mọi mặt trong đời sống cũng như trong Đảng. Theo ông Dĩnh vì, ngoài năng lực chuyên môn về chính trị, tổ chức thì vấn đề văn hóa cũng rất quan trọng. Trong đó có cả văn hóa lãnh đạo, lối sống, cách ứng xử của cán bộ, công chức và cả…

Read More