Một mảng xã hội dân sự Việt Nam vẫn lên tiếng

Với các “cuộc tổng tiến công và nổi dậy” của cả hệ thống chính trị, đứng đầu là Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an, Đảng và Nhà nước đã/đang đánh thẳng vào các nhân sĩ trí thức có vai vế tại các tổ chức dân sự ở Việt Nam mấy năm gần đây. Dư luận trong và ngoài giải đất hình chữ S cho rằng, xã hội dân sự ở VN đang tạm lắng. Nhưng với “Tuyên bố về vụ đại án Việt Á” của sáu tổ…

Read More