Quyền Cao uỷ Nhân quyền LHQ nói Việt Nam thu hẹp không gian dân sự

Trong báo cáo cập nhật tình hình nhân quyền toàn cầu trình bày trước phiên họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền, Quyền Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp quốc, bà Nada Al- Nash, nói Nhà nước Việt Nam đang thu hẹp không gian dân sự và các quyền tự do cơ bản của công dân. Trong báo cáo công bố ngày 12/9, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp quốc (LHQ) nêu quan ngại về việc Việt Nam đang tăng cường kết án nhiều…

Read More